Düzce'nin Açılış Sayfası
Toplam Ziyaretçi :71841446 Aktif Ziyaretçi :2946 10 Temmuz 2020 Cuma
[15:01] Görme engelli müzik öğretmeni göreve başladı! -- [13:14] DÜ 15 Temmuz için anlamlı etkinlikler düzenleyecek! -- [12:41] Anadolu Otoyolu'nda ters dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! -- [17:58] TFF, Türk futbolunu kaosa sürüklemiştir! -- [17:35] Koç; ‘Tatil etkin dinlenme dönemidir’ -- [17:27] ALIN TERİ HEBA EDİLDİ! -- [16:55] ‘ESNAF KİRASINI VE BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR!’ -- [16:30] Yılmaz, TFF’ye ateş püskürdü! -- [15:58] Düzcesporumuz’un arkasındayız! -- [15:38] ‘Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm’ --
İnsan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz!
SES Düzce İl Temsilciliği-TÜM RAD Derneği Atatürk Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde iş ve ücret güvencesi- güvenceli iş konulu ortak basın açıklaması yaptı.
24.06.2020 - 15:02:39  Haberi Yazd?r

 

    SES Düzce İl Temsilciliği-TÜM RAD Derneği Atatürk Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde iş ve ücret güvencesi- güvenceli iş konulu ortak basın açıklaması yaptı.

   SES Düzce İl Temsilciliği-TÜM RAD Derneği’nin yaptığı ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

   “Burada bulunmamızın amacı 30 Mart 2014 tarihinden sonra atanmış 4/B ‘lilerin  iki arada bir derede bırakılarak kimisi genel bütçeden, kimisi döner sermayeden maaş ödenmesi, son yıllarda 3 + 1 çakılı sözleşmeli, kadrosuz güvencesiz çalıştırılmaya mahkum edilmesi ve  kamuda taşeron olarak çalıştırılan sağlık emekçilerinin güvencesiz çalıştırılmasına dair  temel sorunlarını  siz değerli basın emekçileri ve kamuoyuna duyurmaktır. Hatta Aile Sağlığı Merkezlerinde kısmi zamanlı çok cüzi ücretlerle çalışan ebe ve hemşirelerimizin sesi olmak istiyoruz. Uzun yıllardır 4/B li çalışanlar kadroya alınmamaktadır. Yine 2016 sonrası OHAL sürecinin hayatımıza kattığı yeni bir istihdam modeli olan, kamuda 3+1 olarak çakılı sözleşmeli atamaları temel istihdam biçimi haline getirilmiştir.  Hatta son zamanlarda Sağlık alanına İş Kur üzerinden işçi alımları yapılmaktadır.

   Sözleşmeli Çalışma Nelere Sebep Olmakta?

   Sağlık emekçilerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmaları en başta ciddi bir gelecek kaygısına neden olmaktadır. Sürekli aileye ve aile bütünlüğüne vurgu yapanlar, sözleşmeli sağlık emekçilerinin bu haklarını yok sayarak aslında kendisiyle çelişip, çok ciddi mağduriyetleri görmezden gelmektedir. Yüzlerce 4B’li sözleşmeli personel aileleriyle aynı şehirde bile yaşayamamaktadır,  çocuklarını, eşlerini kilometrelerce uzakta bırakarak ekmeğinin peşinde koşan sağlık çalışanlarının aileleri parçalanmaktadır. 

   Sözleşmeli çalışan eğitim durumu mazeretiyle tayin olamamaktadır.

   Sözleşmeli çalışma; görevde yükselmede, tayin ve terfilerde kariyer ve liyakat ilklerini, adaleti ortadan kaldırmaktadır. 

   4/B’li sözleşmeli çalışan istifa ettiği takdirde bir yıl geçmeden 3+1’li olarak bile atanamamaktadır.

   -Sözleşmeli-4/B li İstifa edersen seni 1 yıl atanamamaktadır. Atandıktan sonra ise 3+1 modeli ile atandığında, tekrardan en az üç sene daha sözleşmeli çalıştırılmaya mahkûm edilmektedir. -Birçok özlük hakkından mahrum bırakılan sözleşmeli sağlık emekçilerinin nöbet ücretinden  %14 SGK kesintisi yapılmaktadır. 

   Dolayısıyla kadrolu memurdan önce vergi dilimine girip kadrolu memurdan daha çok vergi ödemektedir. Her yerde ve her zaman sağlık emekçileri olarak şunu yüksek SES’le dillendirdik ve dillendirmeye de devam edeceğiz; sağlık bir ekip işidir ve ayrıştırılamaz. Sözleşmeli istihdam modelleri (4B, 3+1, 4D, taşeron) sağlık emekçilerini ve sağlık hizmetlerini parçalamaktadır.

   Geçici istihdam modellerinin arkasında yatan asıl amaç sağlık hizmetlerini daha kolay özelleştirmek, çalışanları birbirine rakip hale getirmek, örgütsel bütünlükleri parçalamak, ekip anlayışına dayalı dayanışmaları yok etmeye çalışmaktır. Ama biz sağlıkta emek üretenler olarak, bir ekip olduğumuzu ve ayrıştırılmaya da, sömürünün derinleştirilmesine karşı daha güçlü örgütleneceğiz.

İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz

   Pandemi sürecinde 4D’li sağlık işçisi çalışanlar ve taşeron çalışanlar yaptığımız işin büyük kısmını sırtlamalarına rağmen performans ödemesinden bir kuruş bile faydalanamadılar. Tomografi ve MR gibi görüntüleme merkezlerinde taşeron işçisi olarak çalışan radyoloji teknisyenleri ön saflarda mücadele verdiler, korona virüse maruz kalıp enfekte oldular. Gelinen noktada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sözleşmeli istihdamı “zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işler” ile sınırlayan düzenlemesi adım adım genişletilmiştir. 

   Sağlık hizmetinin bölünüp parçalanması ve taşeron şirketler aracılığıyla gördürülmesi, sağlık hizmetinin doğasına aykırıdır. Sağlık hizmetlerinde süreklilik, bütünlük ve istikrar esastır; güvenceli çalışma tüm sağlık emekçilerinin hakkıdır. Sağlık alanında başta olmak üzere, taşeron, sözleşmeli, vekil ayrımı yapılmadan güvencesiz biçimde istihdam edilen tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kadrolu statüde güvenceli çalıştırılmalıdır. Kamu hastanelerinde taşeron şirketlere devredilen görüntüleme hizmetleri ve buralarda şirketlerde çalışan radyoloji teknisyeni arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlar kamuda güvenceli biçimde istihdam edilmelidir.

Kadrolu ve Güvenceli iş’in Hukuksal Boyutu

    İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. Maddesinde; ‘’Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır’’ der. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. … Denilmektedir.

    Anayasamızın 2.,5.,10.,11.ve 128. Maddelerine de aykırı olan güvencesiz istihdam şekilleri derhal terk edilmeli, herkes Anayasal hakkı olan güvenceli iş hakkına sahip olmalıdır.  

   Daha önceleri defalarca dile getirdiğimiz gibi Biz sağlık emekçilerinin talepleri özetle aşağıdaki gibidir;

    -Yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret istiyoruz

    -Eğitim durumu gözetilerek ek gösterge hakkımız artık hayata geçirilmelidir. Hizmetli personel dahil herkes eğitim ve görev durumuna göre ek göstergeleri artırılmalıdır.

    -Pandemi sürecinde yaşanan performans ödemleri sırasındaki adaletsizlikler giderilmelidir. Herkese görev ve eğitim durumuna göre ek ücret seyyanen verilmelidir. Bu ücret temel maaşa yansıtılmalıdır.

   - Biz Sağlık Emekçilerine verilen sözün tam manasıyla yerine getirilmesini, Çok riskli iş kolu olduğumuz göz önüne alınmalı ve yıpranma hakkımız 5 yıla 1 yıl şeklinde acilen düzenlenmelidir

   -Sağlık alanındaki personel yetersizliği derhal giderilmeli, yeni atamalar kadrolu, güvenceli yapılmalı, 4B - 4C - 4D sözleşmeli, taşeron, kısmi zamanlı ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hemen şimdi 4A kadrosuna geçirilmelidir.

   -İhraç Edilen tüm Sağlık Emekçilerinin dosyaları ivedilikle incelenip göreve dönmeleri sağlanmalıdır

   -Kamuda, sağlık alanında liyakatli, ehliyetli idarecilerin görev başına getirilmeli, sözleşmeli yöneticilere verilen binlerce liralık israfa son verilmelidir.

   -Son olarak hala devam eden Pandemi Sürecinin cefakar sağlık emekçilerini, ekonomik ve sosyal hakları için mücadele eden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesindeki tüm Sağlık Emekçilerini, pandemi süresince elde ettikleri Nöbet ücreti mücadelesini kazanan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını buradan selamlıyor, alkışlıyoruz.

   - Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerini de ortak mücadeleye çağırıyor, hep Birlikte SES ile Sesimizi duyurmaya davet ediyoruz, katılım gösteren tüm Kurum Temsilcilerine, çok Kıymetli Sağlık Emekçilerine ve İstanbul’dan İlimize gelen ve desteğini esirgemeyen TÜM RAD DER e teşekkür ediyoruz.”

Peki, Senin Yorumun?
  Fatih Melih Maradit
NEREDESİN FAHRİ BEY?
 
  Ayşegül Şenol Can
KAHVALTI HABERLERİ
 
  Ulviye Dikmen
ORADA, BİR KÖY VAR UZAKTA!
 
  Telat Çelik
DÜZCE VALİLİĞİ
 
  Peri Meram Arbak
Profesör Dr. Kayıhan Pala’nın söyleşisi
 
  Hümeyra Yılmaz
Mevkiimiz kalıcı sorunlar güncelleme
 
  Cemil Acar
SEZEN AKSU
 
  Nuri Çetin /Anılar ve Düzce
NASIL BİR BAYRAM?
 
  Tarık Şahin
Virüsler davranışlarımızı kontrol edebil
 
  Aysel Dural
Galatasaray’ın renkleri neden sarı kırmı
 
  Erdal Pişken
KENDİN ÇAL KENDİN OYNA
 
  Özkan GÖZÜTOK
Haydi Akçakoca’ya
 
  Caner Besler
Başarı Basamakları
 
  Çöp Adam Hüsnü
Sizi rahatsız etmeye geldim!
 

  Serbay interactive
Düzce Reklam Ajansı
Düzce Web Tasarım Emlak8
© 2009 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır.

  " DÜZCE VALİLİĞİ " Yazısına...
 ulviye dikmen
 tüm yaşayanların hakkını korumak sanırım kabullenmesi en zor bir yaşam hakkı ne diyelim akıl başa gerek sevgiler... Necmi arkadaşa bir kez daha teşekkürler
  " NEREDESİN FAHRİ BEY? " Yazısına...
 Yılmaz uğurlu
 Yazdıklarına aynen katılıyor.Sadece Mehmet keleşe ne olmadıysa fahri çakırada aynısı olur.(isimlerinin baş harflerini bilerek küçük harf koydum.)
  " ‘Herkesin DEVA Partisi’nde yeri olacak’ " Haberine...
 Baturrdeşim
 Değerli kardeşim,insanlık ve yaşadığın toprak için görev yapacaksan yolun açık ve aydınlık olsun.ulkemizin onurlu ve çalışkan siyasetçilere ihtiyacı var temenni ederim ki bu ulvi yürüyüşünde hak,hukuk ve adalet kavramları daima düşüncelerinde olur.hayirlı olsun.
  " NEREDESİN FAHRİ BEY? " Yazısına...
 Sedat
 Milletvekili diye seçilenler ne yazık ki Meclisin kapısından içeri girince herşeyi unutuyorlar...!!!!!!
  " NEREDESİN FAHRİ BEY? " Yazısına...
 Ilhami Alparslan
 18 yılda Ak partiden milletvekili olan kaç kişi adını Düzce'ye yazdırdı merak ediyorum.
  " NEREDESİN FAHRİ BEY? " Yazısına...
 Mahmut Gül
 Güzel yazı nasiplenene çok şey anlatır
  " Baro Başkanlarından açıklama: Bu bölme ve parçalama projesinden vazgeçilsin! " Haberine...
 şükrü toros
 avukatlar cüppelerine şimdiden ilik açıp düğme diksinler, ilerde lazım olacak durum onu gösteriyor.
  " ORADA, BİR KÖY VAR UZAKTA! " Yazısına...
 ali ihsan çelik
 düzce kardüzü eftenia tabiat parkı kurugöl kaynaşlı güzel dereşalalesi düzcenin yaylaları konuralp turizim potansiyeli fakıllı magarası sarıkaya magarası denizi bunun gibi saymakla bitmez görülmesi gereken yer cennet düzcemizi düzceli vatandaş düzceyi tanımıyor ama abantı gölçük düzceliye sorsak düzcenin yarısı buralara gitmiştir ama düzcenin güzelliklerini bilen varmı desek düzceli olmayanlar düzcelilerden daha çok biliyor işte düzcenin vizyonu düzcenin hali bakanlık yapmış özlü idarecilerdüzcenin tanıtımına katkı verecek projeleri varmı benden bir öneri hava durumuna göre düzcedeki tüm belediyeler birleşip hafta sonları düzcenin güzelliklerine tur düzenleseler düzce turizimde patlama yapar bizden söylemesi. birde düzce tanıtma vakfı düzceyi nerde tanıtıyor merak konusu
  " TUİK BİZLE KAFA MI BULUYOR? " Yazısına...
 akif ÇEBİ
 tuik gerçekten düzceyle kafa buluyor. nedenmi efteni tabiat parkımız var herkez boluya abanta gölçük gidiyor. kardüzümüz var herkez kartalkayaya gidiyor. çevre illerde sakarya kocaelide büyük satadyumlar yapılıyor düzceye çivi çakılmıyor. sorunlar saymakla bitmiyor. yarım kalmış yatırımlar çürüyen eftenia otel gibi birçok konuyu hala çözüme kavuşturamayan yetkililer . nerde sayın düzce valisi düzcenin bakan belediye başkanı ilçe belediye başkanları siyasiler muhalefet düzcenin sorunlarını neden halledemiyor. bu konuları yetkililer sorup haber yaparsanız düzce kamuoyu bilgilenir. düzce yaşanacak belki mutlu şehirler arasında olur
  " Milli bilardocu Savaş Bulut kupa için mücadele edecek! " Haberine...
 Mehmet altun
 Başarılar diliyorum savaş kardeşime.
Koç; ‘Tatil etkin dinlenme dönemidir’ Koç; ‘Tatil etkin dinlenme dönemidir’
  Düzce 5 yaş okullaşmada 8. sıraya yükseldi!
  S Plaka Toplantısı gerçekleştirildi!
  Otomobilinde ölü bulundu!
  Uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı!
  İşte okulların açılacağı tarih!
  ‘Herkesin DEVA Partisi’nde yeri olacak’
  Cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!
  CHP Düzce Heyeti Hendek’te!
  Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı belli oldu!
  Akçakoca'ya 400 kişilik ‘katamaran’ gezi teknesi getirildi!
  Yaylalar doğaseverleri cezbediyor!
  Er, güven tazeledi!
  Yılmaz; ‘Sivas Katliamı Cumhuriyet’e vurulan ağır bir darbedir’
  Altınışık: Milli kahramanlarımızın ismine dokunmayın!
  Lunaparklarda alınacak önlemler açıklandı!
  Köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı!
  ARAMIZDAN AYRILANLAR
  Batı Karadeniz'in incisi eski günlerine dönüyor!
  Akçakoca'da otomobil inşaat alanına yuvarlandı: 2 yaralı!
  Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor!
  3.07.2020 - NEREDESİN FAHRİ BEY?
  7.07.2020 - DÜZCE VALİLİĞİ
  3.07.2020 - ‘Herkesin DEVA Partisi’nde yeri olacak’